ANÀLISI EN TEMPS REAL

ANÁLISIS EN TIEMPO REAL

Consulta el feedback dels teus clients en el núvol, reacciona i millora la seva satisfacció

Especialistes en market research [%img%]

Segmentació i encreuaments a mesura [%img%]

Comparativa Net Promoter Score [%img%]

Mejora la Experiencia del Cliente - Análisis En Tiempo Real

[%img%] Evolució temporal

[%img%] Categorització de comentaris

[%img%] Recomanacions de millora

Més de 1.500 qüestionaris al mes per dispositiu en clients d’alt tràfic

Lupa Personal

Fiscalitza i millora la simpatia del personal

Entre 100 i 300 qüestionaris en petit comerç (botigues, farmàcies, restaurants)

Icono Filtros

Filtres anti-spam (exclou les respostes de nens jugant, repeticions i altres usos fraudulents)

Icono Feedback Papel

15 vegades més feedback que els qüestionaris en paper

Logo TripAdvisor

40 vegades més feedback que Tripadvisor

Más de 1.500 cuestionarios al mes por dispositivo en clientes de alto tráfico

Icono Comentarios

Más de 400 comentarios al mes (sugerencias, críticas)

Entre 100 y 300 cuestionarios en pequeño comercio (tiendas, farmacias, restaurante)

Icono Filtros

Filtros anti-spam (excluye las respuestas de niños jugando, repeticiones y otros usos fraudulentos)

Icono Feedback Papel

15 veces más feedback que los cuestionarios en papel

Logo TripAdvisor

40 veces más feedback que Tripadvisor

INFORMES PERSONALITZATS

Informes a mida de la satisfacció del client, amb encreuaments, segmentacions i recomanacions de millora per al teu negoci o institució

Ejemplo Informe Personalizado - Ratenow
Gráfico en crecimiento Ratenow
  • Encreuaments i segmentacions a mesura per descobrir problemes i oportunitats.
  • Coneix el perfil del teu públic, els seus hàbits i interessos en nous serveis.
  • Compara les valoracions de diferents establiments i identifica els que tenen pitjor i millor puntuació.
  • Categorització de comentaris, per identificar els principals temes esmentats pel teu públic.