Fàcil per als ciutadans, molt intuïtiu i ràpid. No és gens invasiu i crida l’atenció per si sol.
RateNow ens facilita el compliment de la ISO en satisfacció ciutadana.

Lluïsa Vázquez, directora de OAC de Castelldefels

Feedback en ajuntaments
i oficines de turisme

  • 20 vegades més feedback que els qüestionaris en paper
  • Pregunta l’opinió del ciutadà o turista
  • Coneix les seves preferències i com valora els diferents serveis
  • Centenars de suggeriments i crítiques en temps real que t’ajuden a millorar i créixer
Logos Administración Pública - Ratenow

“Fácil para los ciudadanos, muy intuitivo y rápido. No es nada invasivo y llama la atención por si solo. RateNow nos facilita el cumplimiento de la ISO en satisfacción ciudadana.”


Lluïsa Vázquez, directora de OAC de Castelldefels

Feedback en ayuntamientos y
oficinas de turismo

  • 20 veces más feedback que los cuestionarios en papel
  • Pregunta la opinión del ciudadano o turista
  • Conoce sus preferencias y cómo valora los distintos servicios
  • Cientos de sugerencias y críticas en tiempo real que te ayudan a mejorar y crecer

MODEL D'ENQUESTA DE SATISFACCIÓ PER AJUNTAMENTS

Vols conèixer la satisfacció dels usuaris del teu Ajuntament o Administració Pública?
Oferim models d’enquesta de satisfacció adaptats al sector públic.

Valoración Sanidad
Ejemplo Pregunta Probabilidad Recomendación Oficina Atención Ciudadana
Ejemplo Pregunta Valoración Resolución Problemas
Ejemplo Pregunta Acondicionamiento Oficina
Ejemplo Pregunta Franja Edad
Ejemplo Pregunta Código Postal
Ejemplo Pregunta Valoración Trato Recibido
Ejemplo Pregunta Conocimiento Trabajador
Ejemplo Pregunta Valoración Tiempo Espera
Ejemplo Pregunta Mejoras Administración
Ejemplo Pregunta E-mail
Gracias Ratenow