Fàcil per als ciutadans, molt intuïtiu i ràpid. No és gens invasiu i crida l’atenció per si sol.
RateNow ens facilita el compliment de la ISO en satisfacció ciutadana.

Lluïsa Vázquez, directora de OAC de Castelldefels

Feedback en ajuntaments
i oficines de turisme

  • 20 vegades més feedback que els qüestionaris en paper
  • Pregunta l’opinió del ciutadà o turista
  • Coneix les seves preferències i com valora els diferents serveis
  • Centenars de suggeriments i crítiques en temps real que t’ajuden a millorar i créixer

“Fácil para los ciudadanos, muy intuitivo y rápido. No es nada invasivo y llama la atención por si solo. RateNow nos facilita el cumplimiento de la ISO en satisfacción ciudadana.”


Lluïsa Vázquez, directora de OAC de Castelldefels

Feedback en ayuntamientos y
oficinas de turismo

  • 20 veces más feedback que los cuestionarios en papel
  • Pregunta la opinión del ciudadano o turista
  • Conoce sus preferencias y cómo valora los distintos servicios
  • Cientos de sugerencias y críticas en tiempo real que te ayudan a mejorar y crecer

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Vols conèixer la satisfacció dels usuaris del teu Ajuntament o Administració Pública?
Oferim models d’enquesta de satisfacció adaptats al sector públic.