Els qüestionaris RateNow ens permeten obtenir feedback instantani dels nostres clients sobre el servei. El nostre principal compromís és aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients ,per això escoltar les seves opinions és el nostre major valor i ens permet millorar contínuament.


Raquel López Muñoz, Responsable Enquestes de Satisfacción

Feedback per a empreses de
catering, neteja i altres serveis

  • Pregunta sense enquestadors, d’una forma àgil i moderna
  • Audita i certifica la qualitat del teu servei davant el teu contractista
  • Mesura la satisfacció dels usuaris just quan tenen l’experiència
  • Centenars de suggeriments i crítiques en temps real que t’ajuden a millorar i créixer
Logos Empresas Servicios - Ratenow

Los cuestionarios RateNow nos permiten obtener feedback instantáneo de nuestros clientes sobre el servicio. Nuestro principal compromiso es conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes ,por ello escuchar sus opiniones es nuestro mayor valor y nos
permite mejorar continuamente.”


Raquel López Muñoz, Responsable Encuestas de Satisfacción

Feedback para empresas de
catering, limpieza y otros servicios

  • Pregunta sin encuestadores, de una forma ágil y moderna
  • Audita y certifica la calidad de tu servicio ante tu contratista
  • Mide la satisfacción de los usuarios justo cuando tienen la experiencia
  • Cientos de sugerencias y críticas en tiempo real que te ayudan a mejorar y crecer

MODEL D'ENQUESTA DE SATISFACCIÓ PER A EMPRESES DE SERVEIS

Vols conèixer la satisfacció dels clients de la teva empresa de càtering o de neteja?
Oferim models d’enquesta de satisfacció per a col·lectivitats i empreses de serveis

Valora tu experiencia
Ejemplo Pregunta Valoración Calidad y Sabor Platos
Ejemplo Pregunta Valoración Temperatura de la Comida
Ejemplo Pregunta Valoración Limpieza y Aspecto
Ejemplo Pregunta Valoración Global
Ejemplo Pregunta Recomendación Comedor
Ejemplo Pregunta Uso Comedor
Ejemplo Pregunta Actividad Laboral
Ejemplo Pregunta Franja Edad
Ejemplo Pregunta Sexo
Ejemplo Pregunta Mejora
Gracias Ratenow