RateNow ens ajuda a mesurar la satisfacció del públic amb els diferents serveis i activitats del torneig, així com a conèixer millor el seu perfil.

Alberto Agustí, President RCTB, Torneig de Tenis Godó

Feedback en esdeveniments i fires

  • Pregunta sense enquestadors, d’una forma àgil i moderna
  • Mesura la satisfacció del visitant al moment de l’esdeveniment
  • Coneix els interessos del públic en futurs serveis
  • Centenars de suggeriments i crítiques en temps real que t’ajuden a millorar i créixer
Logos Eventos Ratenow

RateNow nos ayuda a medir la satisfacción del público con los distintos servicios y actividades del torneo, así como a conocer mejor su perfil”


Alberto Agustí, Presidente RCTB, Torneo Godó 2016”

Feedback en eventos y ferias

  • Pregunta sin encuestadores, de una forma ágil y moderna
  • Mide la satisfacción del visitante en el momento del evento
  • Conoce los intereses del público en futuros servicios
  • Cientos de sugerencias y críticas en tiempo real que te ayudan a mejorar y crecer

MODEL D'ENQUESTA DE SATISFACCIÓ PER A ESDEVENIMENTS

Vols conèixer la satisfacció dels assistents al teu esdeveniment?
Oferim models d’enquesta de satisfacció adaptats al sector esdeveniments.

Valora tu experiencia
Ejemplo Pregunta Perfil
Ejemplo Pregunta Valoración Evento
Ejemplo Pregunta Valoración Personal Evento
Ejemplo Pregunta Valoración Espacio
Ejemplo Pregunta Recomendación Evento
Ejemplo Pregunta Final
Gracias Ratenow