RateNow ens ajuda a mesurar la satisfacció del públic amb els diferents serveis i activitats del torneig, així com a conèixer millor el seu perfil.

Alberto Agustí, President RCTB, Torneig de Tenis Godó

Feedback en esdeveniments i fires

  • Pregunta sense enquestadors, d’una forma àgil i moderna
  • Mesura la satisfacció del visitant al moment de l’esdeveniment
  • Coneix els interessos del públic en futurs serveis
  • Centenars de suggeriments i crítiques en temps real que t’ajuden a millorar i créixer

RateNow nos ayuda a medir la satisfacción del público con los distintos servicios y actividades del torneo, así como a conocer mejor su perfil”


Alberto Agustí, Presidente RCTB, Torneo Godó 2016”

Feedback en eventos y ferias

  • Pregunta sin encuestadores, de una forma ágil y moderna
  • Mide la satisfacción del visitante en el momento del evento
  • Conoce los intereses del público en futuros servicios
  • Cientos de sugerencias y críticas en tiempo real que te ayudan a mejorar y crecer

ESDEVENIMENTS

Vols conèixer la satisfacció dels assistents al teu esdeveniment?
Oferim models d’enquesta de satisfacció adaptats al sector esdeveniments.