Ratenow ens fa millorar de forma contínua les nostres clíniques en la mesura que fixem objectius comuns de qualitat per a tot el grup.

Xavier Romea, gerent grupo BQDC

Feedback a hospitals, clíniques
i centres de salut

  • 20 vegades més feedback que els qüestionaris en paper
  • Pregunta l’opinió del pacient d’una forma simpàtica i gens invasiva
  • Coneix les seves preferències i com valora els diferents serveis
  • Centenars de suggeriments i crítiques en temps real que t’ajuden a millorar i créixer

Ratenow nos hace mejorar de forma continua nuestras clínicas en la medida que fijamos objetivos comunes de calidad para todo el grupo.”


Xavier Romea, gerente grupo BQDC

Feedback en hospitales, clínicas
y centros de salud

  • 20 veces más feedback que los cuestionarios en papel
  • Pregunta la opinión del paciente de una forma simpática y nada invasiva
  • Conoce sus preferencias y cómo valora los distintos servicios
  • Cientos de sugerencias y críticas en tiempo real que te ayudan a mejorar y crecer

SANITAT

Vols conèixer la satisfacció dels clients del teu centre de salut?
Oferim models d’enquesta de satisfacció personalitzats per al sector sanitari.