SECTORS

Oferim models d’enquestes de satisfacció per a diferents negocis,
sempre personalitzats segons el sector i les necessitats de l’empresa.

Mesura la satisfacció dels visitants, coneix les seves preferències culturals i adquireix suggeriments en temps real.

Preocupa’t per l’experiència del pacient més enllà del tractament mèdic.

Pregunta als ciutadans si han estat atesos amb rapidesa i efectivitat.

Recull el feedback dels clients en el propi punt de venda, just després de viure l’experiència.

Què opinen visitants i expositors?
Esbrina-ho abans que acabi l’esdeveniment.

Audita els teus serveis a tercers preguntant directament als usuaris el seu nivell de satisfacció.

Mide la satisfacción de los visitantes, conoce sus preferencias culturales y obtén sugerencias en tiempo real.

Preocúpate por la experiencia del paciente más allá del tratamiento médico.

Pregunta a los ciudadanos si han sido atendidos con rapidez y efectividad.

Recoge el feedback de los clientes en el propio punto de venta, justo después de vivir la experiencia.

¿Qué opinan visitantes y expositores?
Averígualo antes de que acabe el evento.

Audita tus servicios a terceros preguntando directamente a los usuarios su nivel de satisfacción.