SECTORS

Oferim models d’enquesta de satisfacció per a diferents negocis, sempre personalitzats segons el sector i les necessitats de l’empresa. Coneix les opinions dels teus clients i rep feedback per tal de millorar el teu negoci.

Icono Ayuntamiento

Mesura la satisfacció dels visitants, coneix les seves preferències culturals i adquireix suggeriments en temps real.

Icono Sanidad

Preocupa’t per l’experiència del pacient més enllà del tractament mèdic.

Icono Administración Pública

Pregunta als ciutadans si han estat atesos amb rapidesa i efectivitat.

Icono tienda

Recull el feedback dels clients en el propi punt de venda, just després de viure l’experiència.

Icono eventos

Què opinen visitants i expositors?
Esbrina-ho abans que acabi l’esdeveniment.

Icono Restauración

Audita els teus serveis a tercers preguntant directament als usuaris el seu nivell de satisfacció.

Icono Ayuntamiento

Mide la satisfacción de los visitantes, conoce sus preferencias culturales y obtén sugerencias en tiempo real.

Icono Sanidad

Preocúpate por la experiencia del paciente más allá del tratamiento médico.

Icono Administración Pública

Pregunta a los ciudadanos si han sido atendidos con rapidez y efectividad.

Icono tienda

Recoge el feedback de los clientes en el propio punto de venta, justo después de vivir la experiencia.

Icono eventos

¿Qué opinan visitantes y expositores?
Averígualo antes de que acabe el evento.

Icono Restauración

Audita tus servicios a terceros preguntando directamente a los usuarios su nivel de satisfacción.