Logo Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya